Nieuw-West en Richting Parkstad 2015

Yk0bfvQgVskX5C54QbCAlzIBUokhEV8C

In 2010 werden de stadsdelen van Amsterdam opnieuw ingedeeld en bij die herindeling werd het westelijke deel van Amsterdam dat na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd ondergebracht in een stadsdeel. Dit gebied bestond voornamelijk uit de Westelijke Tuinsteden.

In Nieuw-West waren op dat moment al lange tijd een vernieuwing gaande om het eenzijdige woningaanbod en de slijtage van de openbare ruimtes tegen te gaan. De vernieuwingen kwamen in 2001 in versnelling nadat ze werden vastgelegd in de gezamenlijke visie Richting Parkstad 2015.

Het plan werd in 2001 gepresenteerd door Bureau Parkstad en de bedoeling was om van Nieuw-West een stadsdeel met meer diversiteit en een eigen centrum te maken. Het moest niet langer een wijk zijn met monotone woningen en inwoners die langdurig werkeloos waren, maar het moest een nieuw en bruisend centrum worden.

Veel woningen in Nieuw-West moesten konden door de slechte staat niet meer worden gerenoveerd en daarom werd besloten om in de periode van 2001 tot 2015 zo’n 13.000 woningen te slopen en bijna 24.500 nieuwe woningen te bouwen. Ongeveer 60 procent van deze woningen zouden koopwoningen worden en 40 procent zouden woning voor de verhuur worden.

Inmiddels zijn de plannen op enkele punten aangepast en Bureau Parkstad werd in 2007 opgeheven nadat duidelijk werd dat de gemeenschap en corporaties in de buurt beter de voortgang van Parkstad 2015 beter konden monitoren. Corporaties kregen meer invloed in de vernieuwingen, maar zij moesten ook de financiële risico’s dragen.